Foto: Aksel K. Vidnes

– Vi må gå fra festtaler til handling!

Mens norsk arbeidsliv totalt sett hadde rundt 9% midlertidig ansatte i 2018, ligger nivået akademia langt høyere. Med en andel på 18,3% er sektoren en av verstingene i landet når det gjelder bruk av midlertidige ansettelser.

– Det er ikke annet å si enn at det er svært alvorlig, sier Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet. Hun mener at det at det ikke har blitt noen forbedring i midlertidighetstallene fra i fjor, tyder på at institusjonene ikke jobber målrettet nok med problematikken.

Går utover teamet
Midlertidighetstallene inkluderer ikke alle stillinger, for eksempel er postdoktorer og stipendiater ikke med i beregningen. Dette betyr at hvis man inkluderer også disse stillingstitlene, ligger midlertidigheten opp mot 50% midlertidig ansatte i en forskningsgruppe.

Foto: Atea

Kristin Ruud har lang erfaring med personalutvikling og kulturbygging fra selskaper Statoil Fuel and Retail (Circle K), Nordea og Microsoft Norge, og er nå direktør for merkevare, kultur og kommunikasjon i Atea.

– Dersom et team er satt sammen med for mange midlertidig ansatte, risikerer man at selskapet ikke utvikles godt nok strategisk, sier Ruud.

– Opplevelsen av psykologisk trygghet er avgjørende for mestring. Et godt klima for samarbeid viser seg i resultatene som skapes, noe som er spesielt viktig i kunnskapsorganisasjoner der nytenking og innovasjonskultur er avgjørende, fortsetter hun.

Opptatt av balanse
Undersøkelser blant masterstudenter viser at færre enn før ser en vitenskapelig jobb som interessant, noe som tyder på en utfordring for forskningen. Samtidig viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere (AYF) at over 60% av de spurte opplever det som problematisk å ikke være fast ansatt.

– Et godt sted å jobbe er et godt sted å prestere og mestre. Det er et sted du vokser, lærer og kan samarbeide, og er et sted der du opplever tillit, fellesskap og muligheten til å bidra til noe som er større enn deg selv, sier Ruud.

– Jeg tror en blanding av fast og midlertidig ansatte kan være sunt, men man må være svært oppmerksom på balansen – både for teamets del og med tanke på lovverket, fortsetter hun.

Det er på tide at ord blir til action nå

Det er på tide at ord blir til action nå

Trussel for rekrutteringen
I AYFs undersøkelse fremheves behovet for stabilitet, både på jobb og i privatlivet: de midlertidig ansatte opplever det som vanskelig å etablere familie og mange unge forskere vil ikke anbefale andre å ta fatt på en forskerkarriere.

– Vi ser at den høye bruken av midlertidige stillinger har store, alvorlige konsekvenser for rekrutteringen til forskeryrket. Det er alvorlig når betingelsene er så lite attraktive at vi faktisk ser en reduksjon i hvor mange som anbefaler og hvor mange som ønsker en forskerkarriere. Vi må også ta på alvor at flere av dagens unge forskere ikke vil anbefale andre å ta fatt på en forskerkarriere, sier Lind.

Hun forklarer at de midlertidige kan føle seg presset til å fokusere mer på kortsiktige og kvantitative mål som vil bidra til å posisjonere dem videre til neste stilling, som antall publikasjoner, enn på kvaliteten på forskningen. Korte engasjement er en dobbel risiko for forskningskvaliteten fordi de langsiktige perspektivene også forsvinner.

– Det er på tide at ord blir til action nå. Vi må gå fra festtaler til handling, sier Guro Lind.

Gi forskere fast stilling