Foto: Svein Erik Jamt

En lang reise fra stipendiat til fast ansatt

Historien hennes kan virke uvanlig, men den langt fra enestående i akademia: Veronica Bergan var midlertidig ansatt i til sammen 18 år før hun fikk fast stilling. 

– Det verste med å være midlertidig ansatt, er usikkerheten. Du blir jo litt nervøs og sliten av å hele tiden tenke på om du får en ny kontrakt når den du er i, går ut, forteller Bergan.

Hun er i dag fast ansatt som førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Tromsø (UiT) – men dit har det tatt lang tid å komme. Bergan begynte som stipendiat i 1996 og tok doktorgrad i 2004, etter å ha fått to barn underveis. Fast jobb fikk hun først i 2017.

Usikkerhet

Leder i Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind, bekrefter at mange kjenner på usikkerheten det gir å være midlertidig ansatt over tid.

– I Forskerforbundet får vi mange fortvilte henvendelser med hjerteskjærende saker. Det dreier seg om en stor gruppe mennesker som jo egentlig er svært ressurssterke. Et fellestrekk for dem er at de kjenner på en uforutsigbarhet som er helt urimelig å ha i arbeidslivet, sier Lind

Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov, men arbeidsmiljøloven og statsansatteloven åpner for at det kan ansettes midlertidig i kortere tidsrom. Etter mer enn tre år sammenhengende midlertidig ansettelse, har arbeidstakeren krav på å bli fast ansatt. Likevel er mange bekymret for at dette regelverket omgås med såkalt lufting: den som har vært midlertidig ansatt blir stående en kort periode uten jobb, før vedkommende får tilbud om et nytt engasjement.

– Jeg har på sett og vis vært heldig og har stort sett gått fra én kontrakt til en annen. Men du føler deg litt fanget i systemet når du går fra en kontrakt som varer i seks måneder, til en som varer i tre år, også videre til nok en ny midlertidig stilling etter det, sier Bergan. Totalt har hun hatt elleve midlertidige kontrakter før hun fikk tilbud om fast stilling.

– Jeg har hatt flere runder hvor jeg har følt meg forbigått og andre har fått faste stillinger jeg ikke har blitt oppfordret til å søke på, fordi de har vært utlyst som noe annet enn de egentlig var, forteller Bergan.

Det er ikke mulig å ha fokus på kvalitet

Det er ikke mulig å ha fokus på kvalitet

Går utover store deler av livet

Lederen i Forskerforbundet peker på at det har store konsekvenser for den enkelte, men også for kvaliteten på forskningen den ansatte gjør, å være midlertidig ansatt over lengre tid.

– Det er vanskelig å løse omfattende forskningsspørsmål på en korttidskontrakt. Når man samtidig må jobbe med å sikre den neste kontrakten blir det et uheldig press som naturlig nok går ut over forskningskvaliteten, sier hun.

– Man trenger en trygg jobb og en trygg base, også for å utvikle det man gjør. Det er lite motiverende å jobbe for en bedrift som ikke satser på deg, mener Bergan.

Også på hjemmebane er det mange som opplever følgene av en midlertidig ansettelse, eksempelvis at det er vanskelig å få boliglån når man ikke har fast jobb. Bankene skal bruke skjønn og ta hensyn til muligheten for å få fast stilling, men det er ofte ikke nok.

– Det har store konsekvenser for mange, å ikke ha forutsigbarhet i arbeidsforholdet. Det handler om enkle ting som å ha fast inntekt, som er sentralt for å kunne etablere seg, investere i bolig og stifte familie, sier Lind.

– Hvis ikke mamma hadde hatt muligheten til å stille som kausjonist da vi skulle ta boliglån, så hadde vi nok ikke fått lån, forteller Bergan.

Flaks

I 2010 valgte Veronica Bergan å slutte på UiT og gå en helt annen vei: Hun startet eget firma som drev med coaching og meditasjon, og tok senere praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

– Men så hadde jeg hadde flaks, fordi læreren jeg hadde på PPU visste at jeg var på jobbjakt. Han tipset om en intern utlysning av en midlertidig stilling på universitetet, som jeg søkte på og fikk. Etter hvert fikk jeg fortrinnsrett på stilling etter å ha oversteget fireårsregelen, og fikk fast ansettelse.

– Snittalderen for fast ansettelse blant forskere i akademia er på rundt 40 år, og det gjelder dem som faktisk blir fast ansatt. I tillegg kommer alle de som har flere år med midlertidighet bak seg før de til slutt velger en jobb i en annen sektor, forteller Guro Lind. 

Bergan husker fortsatt godt dagen hun ble fast ansatt.

– Den kvelden drakk vi champagne! Det var helt sprøtt, da hadde jeg vært i systemet siden 1996, med unntak av tre år hvor jeg gjorde andre ting. En fantastisk dag, sier Veronica Bergan.

Gi forskere fast stilling