Send en oppfordring om flere faste forskerstillinger!

De største samfunnsproblemene løses ikke på korte kontrakter. Nedenfor finner du en oversikt over forskningsinstitusjonene med størst andel midlertidig ansatte forskere. Send denne mailen med oppfordring om flere faste stillinger.

Hei,

Om lag hver femte forsker ved universiteter og høyskoler i Norge står uten fast jobb. Dette er forskere som skal løse de største oppgavene samfunnet vårt står overfor. Men de største problemene løses ikke på korte kontrakter.

Jeg oppfordrer dere til å gi forskerne faste stillinger, så de raskere kan finne svarene vi alle venter på!

(%= andel midlertidig ansatte i
undervisnings- og forskerstilling)

1283

Sendte
appeller:

Tips dine venner:

Tips dine venner: